Deshima, een factorij in Japan

Aan de hand van een verzameling voornamelijk primaire geschreven en ongeschreven bronnen kunnen de leerlingen de betrekkingen tussen Japan en Nederland in de 19de eeuw bestuderen. Het is boeiend te lezen hoe Japanners en  Nederlanders elkaar beoordelen in het verleden. Daarbij valt te constateren dat slechts weinigen erin slaagden de interculturele betrekkingen ‘multiperspectief' te bezien.
Het bronnenboekje is bestemd voor de bovenbouw, maar het bleek ook in lagere klassen goed bruikbaar.

Deze publicatie is verkrijgbaar als PoD (publish on demand).

ISBN 9789073021112
A4, 52 blz., kleur

Via de onderstaande link kunt u een aantal bladzijden van dit boekje bekijken.

Preview or Download