Over slaven en marrons in Suriname - Deel 1

Herlein heeft in Suriname gewoond. In hoofdstuk 2 vertelt hij over het leven de slaven aan het begin van de 18de eeuw. Zijn verhaal wordt voorafgegaan door een hoofdstuk over het denken over slavernij en slavenhandel in de Republiek. Drie predikanten en twee artsen uit de 17de en 18de eeuw komen aan het woord. Ook wordt aandacht gevraagd voor Jacobus Capitein die als slaaf vanuit Afrika naar de Republiek werd meegenomen en daar een opleidng tot predikant kreeg en naar Afrika terugkeerde.

ISBN 978-90-73021-32-7
Digitale uitgave, 31 pages, kleur

Via onderstaande link kunt u een aantal bladzijden van dit boekje bekijken.

Preview or Download